Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015
File đính kèm: Tinh_hinh_TH_sap_xep_doi_moi_DN_nam_2015.pdf