Báo cáo tài chính năm 2016 của TCTy VHSG đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 của TCTy VHSG đã kiểm toán
File đính kèm:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 - TCTY VĂN HOÁ SÀI GÒN (Đã kiểm toán).pdf