Báo cáo tài chính đã kiểm toán Cty Mẹ 6 tháng 2020

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Cty Mẹ 6 tháng 2020
File đính kèm: BCTC-MẸ-6T2020-nhap-đã nén.pdf