Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh
File đính kèm: Thông báo 257.pdf