Báo cáo kiểm toán Cty Mẹ 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo kiểm toán Cty Mẹ 6 tháng đầu năm 2021
File đính kèm: BCKT Cty me 6T2021'.pdf