Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM
82 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Ngày 03/02/2012, Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2012). Buổi họp mặt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Sở Ngành - Ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, các đồng chí cấp ủy cấp cơ sở.
    Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng - Bí thư Đảng ủy đọc diễn văn ôn lại 82 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến; đồng thời là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc có chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng giành những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.
    Đồng chí Lê Hoàng nêu một số nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn trong năm 2012 là tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, thành các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với hoạt động của Tổng công ty; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao tặng Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi đảng cho một số đồng chí đảng viên; đồng thời khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục.
    Thanh Liêm
Số lượt truy cập: 50029556