Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Hội nghị triển khai kế hoạch việc học tập phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2013

Hội nghị triển khai kế hoạch việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2013.
 
Thực hiện hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 4/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 11/3/2013 của Đảng ủy Tổng công  ty, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức triển khai việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2013 tại hội trường Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn vào ngày 13/3/2013.


Tham dự Hội nghị chuyên đề có trên 80 đồng chí là các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, các đồng chí cấp ủy của các chi đảng bộ cơ sở, cấp ủy chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Vũ Thân - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty chủ trì.
 

    Thanh Liêm

Số lượt truy cập: 50030154