Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Hội trại truyền thống năm 2014

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2014 của Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn, chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014).

Vào sáng ngày 05/7/2014 Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Văn hoá Sài Gòn tổ chức Hội trại truyền thống năm 2014 tại Khu du lịch rừng Madagui. Hội trại thu hút 95 đoàn viên thanh niên tham gia, mục đích nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho toàn thể đoàn viên thanh niên và cán bộ Đoàn. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện giao lưu, học tập đoàn kết gắn bó với đơn vị, rèn luyện đội ngũ Cán bộ đoàn “Vừa hồng - vừa chuyên”.
                                Văn Thanh
Số lượt truy cập: 50029473