Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

HỘI NGHỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH MTV NĂM 2015

Vào ngày 25/09/2015, Tổng Công ty Văn Hoá Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị người đại diện vốn nhằm đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Văn Hoá Sài Gòn năm 2014 và 06 tháng đầu năm 2015, đồng thời đánh giá việc thực hiện Quy chế hoạt động của người đại diện vốn sau một năm ban hành.
 


Hội nghị do đồng chí Phạm Công Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chủ trì với sự tham dự của Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng Công ty, hơn 32 đại diện vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị mà Tổng Công ty có vốn đầu tư, Trưởng - Phó phòng ban Tổng Công ty cùng lãnh đạo các đơn vị  phụ thuộc.
 
 Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả đầu tư vốn của Tổng Công ty tại các công ty con, công ty liên kết, đánh giá tình hình hoạt động của Người đại diện vốn cũng như nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các Đại diện vốn về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia đại diện vốn, những đề xuất rất thiết thực nhằm kiện toàn hệ thống Người đại diện vốn.


 
Xác định tầm quan trọng của hệ thống Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác và tiếp thu những ý kiến góp ý tại Hội nghị, Tổng Công ty sẽ có những định hướng đúng đắn, sát với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả công tác đại diện vốn, nâng cao vài trò của Người đại diện vốn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty vào các công ty con, công ty liên kết.

Thanh Việt

Số lượt truy cập: 50030483