Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CTY CP CƠ KHÍ NGÀNH IN

Ngày 14/03/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số  1165/UBCK-QLCB về việc chấp thuận thoái vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại CTCP Cơ Khí Ngành In.
Chi tiết theo hồ sơ đính kèm (File)

Số lượt truy cập: 50029392