Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CTY CP IN KHÁNH HỘI

Ngày 15/03/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số  1176/UBCK-QLCB về việc chấp thuận thoái vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại CTCP In Khánh Hội.
Chi tiết theo hồ sơ đính kèm (File)
Số lượt truy cập: 50030521