Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐTV TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN

BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN

Ngày 01/8/2016, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn đã tổ chức buổi lễ công bố và trao Quyết định số 264/QĐ-UBND-TC ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Đặng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty. Theo đó, bà Đặng Thị Hoa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.Số lượt truy cập: 50029411