Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Kế hoạch 1309/KH-UBND

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
File đính kèm: 1309_KH-UBND_226788.pdf
Số lượt truy cập: 50030432