Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 02/9/2016, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016) do đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty làm trưởng đoàn.
Một số hình ảnh Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh:


                                 
                                   Lễ viếng tại Tượng đài Bác Hồ

                            

                                  Lễ viếng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Số lượt truy cập: 50029607