Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Hội nghị triển khai BCH TW4 khoa XII

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
-----------------------
Sáng ngày 16/12/2016, Đảng ủy Tổng Công  ty Văn hóa Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do đồng chí Phạm Công Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban Tổng Công ty; các đồng chí cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty.
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Nghĩa – Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, phân tích rõ những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của các đồng chí đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở đồng thời  yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên nội dung các Nghị quyết cũng như có các hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
Số lượt truy cập: 50029179