Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG TCTY VHSG NĂM 2017

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG TCTY VHSG NĂM 2017

Chiều ngày 17/8/2017, tại Hội trường Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Khối Văn phòng Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động được tham gia góp ý, được biết và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.


Hội nghị Người lao động Khối Văn phòng Tổng Công ty năm 2017 đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Văn phòng Tổng Công ty; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, các nội quy, quy chế và Thỏa ước lao động tập thể năm 2016 của Văn phòng Tổng Công ty; các nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế hội nghị người lao động; Quy chế đối thoại định kỳ với sự đồng ý của 100% đại biểu tham dự Hội nghị.


Trong năm vừa qua, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể CB-CNV Văn phòng Tổng Công ty, đơn vị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đối với Công ty, người lao động luôn là yếu tố quan trọng quyết định thành công, phát triển của đơn vị. Do đó, chăm lo cho cuộc sống người lao động là công tác đặc biệt được chú trọng như thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động qua việc tổ chức tham quan nghỉ mát, tổ chức các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao,…Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ và thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017.
Hội nghị Người lao động Khối Văn phòng Tổng Công ty năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo để cùng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày một phát triển.
Số lượt truy cập: 50029712