Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Lớp kỹ năng thực hành xã hội năm 2018

Nhằm bổ sung kỹ năng cho về cách ứng xử trên mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên;, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – TNHH MTV đã tổ chức Lớp kỹ năng thực hành xã hội năm 2018 với chuyên đề: "Tổ chức Đoàn trong quan hệ ứng xử của giới trẻ trên mạng xã hội" với sự tham gia của gần 50 đoàn viên thanh niên do đồng chí Dương Trọng Phúc - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM báo cáo trong không khí rất vui tươi, sôi nổi và hào hứng.
Thông qua chuyên đề, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên phần nào hiểu sâu hơn cách đăng hình, đăng trạng thái của bản thân, cách chắc lọc thông tin chính thống, hạn chế chia sẻ clip giả mạo trên mạng xã hội; đồng thời thấy được thực trạng của giới trẻ hiện nay về cách ứng xử trên trang mạng công đồng này từ đó góp phần xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh; “không phụ thuộc vào hành vi của mỗi người sử dụng” nhằm làm trong sạch môi trường thông tin trên mạng xã hội và bảo vệ chính bản thân mình.
Bên cạnh việc tổ chức lớp kỹ năng, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty luôn tích cực tuyên truyền “Văn hóa đọc”, các gương Người tốt, việc tốt; những cách làm, những sáng kiến cải tiến mới trong sản xuất; tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của giới trẻ hiện nay, đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” thông qua trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và các chi đoàn nhằm lan tỏa đến toàn thể đoàn viên thanh niên.

         

                  


Số lượt truy cập: 50030295