Tìm kiếm

TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC NGHỀ

tải file đính kèm: Nangbactay nghe.pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HH 1 TV                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               
     TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN                                                              
                Số: 105/TB/VHSG                          TP.Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 12  năm 2010.

THÔNG BÁO
v/v TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC NGHỀ
 CHO CÔNG NHÂN NGÀNH IN
NĂM 2011

 Để thực hiện tốt việc chăm lo chế độ chính sách cho người lao động và chương trình đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho công nhân in ở các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn và các doanh nghiệp in đang hoạt động trên địa bàn Thành phố. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn kính mời các doanh nghiệp bạn phối hợp tham gia trong công tác này.
I. MỤC ĐÍCH :
 1- Bổ sung, cập nhật các kiến thức công nghệ mới cho các lao động trong ngành in và giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tế sản xuất.
 2- Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động.
II. ĐỐI TƯỢNG:
 Tất cả công nhân trong ngành in có đủ các điều kiện quy định ở phần III dưới đây được tham gia học và thi. 
III. TIÊU CHUẨN THAM GIA THI NÂNG BẬC NGHỀ NĂM 2011:
 1.Những công nhân đang giữ bậc thợ cũ trong thời gian sau đây sẽ được dự thi nâng bậc năm 2011:
1.1 Thi nâng bậc từ bậc 2 đến bậc 5/7: Phải giữ bậc cũ đủ 24 tháng.
 1.2 Thi nâng bậc từ bậc 5 lên bậc 6/7: Phải giữ bậc cũ đủ 36 tháng.
 1.3 Thi nâng bậc từ bậc 6 lên bậc 7/7: Phải giữ bậc cũ đủ 48 tháng.
 2. Yêu cầu về học vấn (trình độ văn hóa):
 2.1 Công nhân thi nâng bậc từ bậc 5/7 trở xuống phải có trình độ học vấn tối thiểu từ trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9).
 2.2 Công nhân thi nâng bậc từ bậc 6 và 7/7 phải có trình độ học vấn trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12). Riêng công nhân dự thi bậc 7/7 phải có trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.
 3. Đối với một số đối tượng đặc biệt:
 3.1 Một số trường hợp cụ thể không thông thạo chữ Việt (Quốc ngữ), có thể thi lý thuyết bằng hình thức vấn đáp.
 3.2 Đối với công nhân đã tốt nghiệp Đại học in, có nguyện vọng thi nâng bậc:
 a- Số mới ra trường từ 1 năm đến 4 năm, được miễn thi lý thuyết, chỉ thi thực hành.
 b- Số ra trường từ sau 4 năm trở lên phải học và thi như các đối tượng công nhân khác.
 Các công nhân tự do muốn thi lấy chứng chỉ bậc nghề có thể đăng ký tham dự thi nâng bậc tại Hội đồng thi. 
IV- CÁC NGHỀ ĐƯỢC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC NĂM 2011:
 1. Các nghề trước in:
+ Bình bản thủ công (Montage).
 + Phơi bản.
 + Chế bản điện tử.
2. Quá trình in:
+ Vận hành máy  in offset tờ rời.
 + Vận hành máy  in offset cuộn.
 + Vận hành máy in Typo.
 + Vận hành máy Rotalex (in vi tính liên tục).
 + Vận hành máy in Flexo.
+ Kỹ thuật in lưới.
+ Vận hành máy  in ống đồng(Hellio).
+ Cơ điện tử ngành in.
3. Các nghề sau in:
+ Thành phẩm thủ công.
+ Thành phẩm vé số.
+ Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
+ Máy dao 1 mặt và 3 mặt.
+ Máy gấp.
+ Máy bắt tay sách.
+ Máy đóng thép(đóng ghim) đơn lẽ và liên hợp.
+ Máy vô bìa keo (dán keo) đơn lẽ và liên hợp.
+ Máy khâu chỉ đơn lẽ và liên hợp.
+ Máy dán hộp.
+ Máy bế
+ Máy tráng phủ.
+ Máy ghép màng.
+ Kỹ thuật vận hành máy thổi màng nhựa.
+ Cắt dán túi nhựa.
V- NỘI DUNG HỌC VÀ THI:
 1. Các môn lý thuyết:
+ Bảo hộ lao động, môi trường lao động trong ngành in: 1 buổi.
+ Lý thuyết chuyên ngành: tùy môn từ 2 buổi đến 4 buổi.
Phần lý thuyết tập trung cung cấp kiến thức công nghệ mới và kết hợp xử lý các vướng mắc về kỹ thuật trong sản xuất thực tế hàng ngày. Từng môn chuyên ngành sau khi học lý thuyết lý thuyết xong phải làm bài thi (có thể làm theo phương pháp trắc nghiệm hoặc tự luận). Những học viên đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được thi thực hành.
2. Thực hành:
Thi tại nơi làm việc, đang làm việc gì thì thi việc đó và thi ngay trên thiết bị đang làm. Bài thi sẽ ra theo tiêu chuẩn cấp bậc thợ.
Nội dung chấm thi thực hành tập trung vào các trọng tâm sau:
- Thao tác công nghệ.
- Xử lý kỹ thuật
- Chất lượng sản phẩm.
- Về năng suất : sẽ căn cứ vào căn cứ vào bài mẫu để quy định thời gian hoàn thành. Nếu vượt quá 50% thời gian quy định sẽ đình chỉ thi. Thời gian vượt sẽ bị trừ dần vào mức điểm quy định cho phần năng suất.
Công nhân dự thi bậc 7/7 sau khi đạt điểm lý thuyết và thực hành sẽ làm bài tiểu luận (Đề thi do Hội đồng thi hướng dẫn). Kết thúc thi, những công nhân đạt sẽ được cấp chứng chỉ bậc ngề. Văn bằng do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp in (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp.
VII- THỜI GIAN TỔ CHỨC THI:
 1. Các doanh nghiệp gửi danh sách dự thi theo các tiêu chuẩn đã nêu ở mục III cho bộ phận thường trực Hội đồng thi Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn.
 - Địa chỉ: 391A Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 39206609 – Fax: 39206734.
 - Chậm nhất đến hết ngày 15/3/2011.
 2. Dự kiến khai giảng vào ngày 15/4/2011.
 VII- HỌC PHÍ:
 1. Công nhân dự thi nâng bậc và xác định bậc đóng học phí 400.000 đồng.
 2. Mỗi công nhân dự thi theo bảo lưu lý thuyết thì chỉ thi thực hành đóng học phí 250.000 đồng/người.
 3. Công nhân tự do dự thi đóng học phí 650.000 đồng/người.
 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn thông báo đến Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn các doanh nghiệp in  trực thuộc  và các doanh nghiệp in hữu quan biết và đăng ký tham gia theo đúng thời gian quy định. 

                                                                                                                                                                                                                                                        Nơi nhận :                                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC
- Đảng ủy TCty VHSG “để biết”
- Ban Tổng Giám đốc TCTy VHSG
- Thành viên Hội đồng thi tay nghề.                                                                               đã ký
- Các DN in & Công đoàn CS trực thuộc.
- Các DN in hữu quan
- Lưu.                                                                                         
                  
                
                                                                                                                           Huỳnh Văn Cường

 

 

Số lượt truy cập: 50030469