Tìm kiếm

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 09TH NĂM 2011

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
09 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 CỦA TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN

Sáng ngày 03/10/2011 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã họp sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011.

Kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2011
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 77% so với kế hoạch năm.
Lợi nhuận trước thuế vượt 13% so với cùng kỳ, đạt 79% so với kế hoạch năm.


Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011  
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch năm 2011, Tổng công ty tiếp tục kiên định thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp cụ thể tại đơn vị góp phần cùng với cả nước tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Kế hoạch triển khai cụ thể trong 3 tháng cuối năm 2011:
Áp dụng các biện pháp quản lý vốn hiệu quả, phối hợp với ngân hàng thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ chặt chẽ.
Tăng cường công tác quản lý và điều hành về tài chính, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi tiêu một cách hợp lý.
Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng hóa, góp phần bình ổn thị trường ngành hàng in ấn và các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.
Triển khai xây dựng dự án đối với mặt bằng Trường Chinh và Bà Hom.
Tăng cường các biện pháp bảo đảm ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Tổng Công ty về chủ trương tiết kiệm, góp phần vào các nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ.    AT.


Số lượt truy cập: 50030207