Tìm kiếm

Giới thiệu về Đảng bộ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn

Đảng bộ Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo quyết định số 659-QĐNS/TU ngày 18 tháng 9 năm 2003 với Ban Chấp hành được chỉ định gồm 17 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Bí thư. Các cơ sở Đảng trực thuộc có tiền thân là các đơn vị sản xuất kinh doanh được tách ra từ khối doanh nghiệp, sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thông tin.
Sau thời kỳ hoạt động lâm thời, năm 2005, Đảng bộ tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (2005 – 2010) Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, đồng chí Phùng Lạc Minh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã đề ra nghị quyết và các chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2005 – 2010.
Hàng năm, cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh chiếm trên 72%, không có cơ sở Đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 82%.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Đảng bộ Tổng Công ty đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn thuận lợi và đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, bám sát thực tiễn, phát huy ưu thế, tiềm lực, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo tính chiến lược trong việc xây dựng Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên thành đơn vị tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa.
Vượt qua khủng hoảng kinh tế, Đảng bộ đã lãnh đạo Tổng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I và đến tháng 8 năm 2010 tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ II (2010 – 2015) thắng lợi, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ với 19 đồng chí ủy viên, Ban Thường vụ 05 đồng chí và Ủy ban kiểm tra 05 đồng chí. Hiện tại Đảng bộ Tổng Công ty có 06 Đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ, với tổng số đảng viên là 347 đồng chí.Số lượt truy cập: 37439483