Tìm kiếm

Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức lớp nghiệp vụ công tác Đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa 11 và đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 vào cuộc sống, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã tổ chức lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ II (2010 – 2015), lớp bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề, báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn trình bày; lớp được tổ chức trong 3 ngày (07, 14 và 21/4/2011) với hơn 70 đồng chí cấp ủy viên tham dự. Đồng thời, Tổng Công ty cũng tổ chức buổi báo cáo nhanh về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 cho hơn 80 cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty tham dự.


Số lượt truy cập: 50030231