Tìm kiếm

Hội nghị chuyên đề nghiên cứu tác phẩm "Đường Cách mệnh"

Hội nghị chuyên đề nghiên cứu tác phẩm "Đường Cách mệnh"
của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 14/2/2012 của Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn về tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức học tập chuyên đề nghiên cứu tác phẩm "Đường Cách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lớp học chuyên đề được tổ chức 3 buổi vào các ngày 23, 25 và 27 tháng 7 năm 2012 tại Hội trường Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn với sự tham dự của hơn 300 đảng viên và các cán bộ chủ chốt ngoài Đảng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Lớp học do báo cáo viên Thạc sỹ Phạm Quang Thiều - Phó trưởng Khoa Dân vận trường Cán bộ thành phố trình bày.

    Thanh Liêm


Số lượt truy cập: 50029563