Tìm kiếm

Về báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015

Thực hiện công văn số 19851/SLĐTBXH-LĐ ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đề nghị các đơn vị thuộc Tổng Công ty quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là việc trả lương vào thời điểm cuối năm 2014 và trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015; cụ thể như sau:


file đính kèm: Thongbao.doc
Số lượt truy cập: 50030426